حقوقی  حقوق شهروندی  معاملات  چک 
بازدید: 351

پرداخت مجدد یک بدهی عاقبت کوتاهی بدهکار

9 ماه پیش | 00:22، 1395-11-08

بنده چکی رو در وجه حامل صادر کردم و بعد از مدتی مبلغ چک را به صورت دستی پرداخت کردم. بعد از پرداخت کل طلب دارنده چک آن را برگشت زده.چگونه میتوانم اثبات کنم که پرداخت کرده ام؟
                                                                                                                                                                  

پاسخ:

شما همزمان با پرداخت دین خود به صورت دستی می بایست اصل چک را از دارنده یا همان طلبکار اخذ می نمودید. به عبارتی دیگر پرداخت را موکول به دریافت اصل چک می نمودید چه اینکه مطابق ماده ۱۷ قانون صدور چک، وجود چک در دست صادر کننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد. فلذا شما بایستی ادعای خود مبنی بر پرداخت وجه چک به صورت دستی را ثابت نمایید. بدیهی است عدم توفیق در این امر می تواند شما را به پرداخت مجدد اجبار نماید.