حقوقی  حقوق شهروندی  معاملات  چک 
بازدید: 7761

آیا چکی که با خودکار قرمز نوشته شده است، بی اعتبار است؟

9 ماه پیش | 00:29، 1395-11-07

در میان برخی بازاریان قدیمی این باور وجود دارد که چک نوشته شده با خودکار قرمز بی اعتبار است. آیا این امر صحت دارد؟
 

پاسخ:

بر اساس قانون چک، رنگ قلمی که چک با آن نوشته می شود، تاثیری در اعتبار آن ندارد و چک با هر رنگی نوشته شود، درصورتیکه ضوابط قانونی را داشته باشد، معتبر خواهد بود.