حقوقی  حقوق شهروندی  معاملات  اجاره 
بازدید: 0

تصرف بر مال دیگری در صورتی که حکم قانونی نباشد در حکم غصب است

2 روز پیش | 02:31، 1396-08-02

با سلام و خسته نباشید بنده آپارتمانی اجاره کرده و در آن ساکن شده ام و بعداز چند ماه مطلع شدم که آپارتمان ورثه‌ای بوده و بنگاه دار هم این مطلب را از من پنهان نموده است. حال برخی از ورثه خواستار تخلیه آپارتمان مذکور هستند آیا آن‌ها چنین حقی دارند.

پاسخ:

شما باید در هنگام عقد قرارداد اجاره ملک، در این مورد مطمئن می‌شدید که ملک شخصی است و ورثه‌ای نیست. حسب ماده ۳۰۸ قانون مدنی: تصرف بر مال دیگری در صورتی که حکم قانونی نباشد در حکم غصب است هر چند که تصرف به صورت عدوانی نباشد؛ لذا با توجه به عدم تنفیذ عقد فضولی (اجاره) مذکور از ناحیه مالکین (ورثه) تصرف شما غاصبانه محسوب شده و دعوی خلع ید مطروحه مطابق موازین قانونی است.

 موارد مرتبط در دانشنامه: