حقوقی  خانواده  ارث 
بازدید: 0

چه میزان از اموالمان را می توانیم وصیت کنیم؟

17 ساعت پیش | 02:44، 1396-07-30

عرض سلام احترام و ادب.ینده مجرد هستم و صاحب ملک مسکونی که البته تا دو یا سه سال دیگر سند ندارد و صرفا با تعاونی یک ارگان قرارداد دارد ولی محکم و بدونه اشکالو شبهه. سووالم اینه اگر بخواهم بخشی از ملک رو به نام کسی بزنم و بخشی را برای امور شرعی نماز و روزه و ... وقف کنم و اختصاص بدهم ولی تا زمان حیات هیچکس دخل و تصرفی نداشته باشد چون کسی نمیدونه شاید بیماری یا ... باعث شود اصلا چیزی از اموال بنده نماند که به کسی بدهد ولی در صورت ماندن و بعد از مرگم به آن شخص برسد و صرف وقف یا امور شرعی خودم شود باید چکار کنم. لطفا راهنمایی بفرمایید چه کنم؟ تشکر میکنم.

پاسخ:

ما میتوانید در قالب وصیت تا یک سوم دارایی خود را به جهت امور شرعی وقف یا وصیت کنید مابقی را در قالب عقد صلح با خیار فسخ تا مادام الحیات خود به شخص مورد نظر صلح نمایید.