حقوقی  قوانین کیفری 
بازدید: 0

اگر مقتول ورثه و اولیای دم نداشته باشد آیا قاتل از قصاص معاف می شود؟

22 ساعت پیش | 03:02، 1396-07-30

اگر مقتول ورثه و اولیای دم نداشته باشد آیا قاتل از قصاص معاف می شود؟

پاسخ:

چه مقتول ورثه نداشته باشد و چه داشته باشد ولی ورثه اش شناخته نشوند یا به آنها دسترسی نباشد (برای مثال ورثه او در افغانستان باشند و در منطقه ای زندگی کنند که دسترسی به وی ممکن نباشد و ...) ولی‌دم مقتول مقام معظم رهبری یعنی ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستانها نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه اقدام می‌کند.