حقوقی  حقوق شهروندی 
بازدید: 19

در صورت قصور یا ممانعت از اجرای دادنامه اصداری، موضوع به نظر از جهت تخلف انتطامی در دادسرای انتظامی قضات قابل طرح می باشد؟

4 روز پیش | 12:10، 1396-07-26

سلام و خسته نباشیدجسارتا سوالی داشتم اگر زمینی به صورت قولنامه ای معالمله شود ولی به خاطر بی توجهی مالک مدت ها به زمین خود سر نزد و بعد به خاطر مجهول الماک بودن زمین اگهی هدر روزنامه هم بزنند و مراحل قانونی طی شود و زمین به نام سخص دیگری سند بخورد ایا مالک قبلی در صورت عدم اطلاع از این جریانات میتواند زمین خود را که قبلا به صورت قول نامه ای خریداری کرده بازپس بگیرد یا خیر...

ممنونم

پاسخ:

بله، مشروط به اثبات تقدم مالکیت خویش و ابطلال اسناد و معاملات موخر. طبق قانون کلیه مفاد حکم قطعی می بایست به اجرا در آید، لذا در صورت قصور یا ممانعت از اجرای دادنامه اصداری، موضوع به نظر از جهت تخلف انتطامی در دادسرای انتظامی قضات قابل طرح می باشد.