حقوقی  حقوق شهروندی  معاملات  اجاره 
بازدید: 58

دعوای الزام به تنظيم اجاره‌نامه رسمي

11 روز پیش | 12:24، 1396-07-20

دعوای الزام به تنظيم اجاره‌نامه رسمی چیست؟

پاسخ:

از نظر قانوني در مواردی که بین مالك و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌اي تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌اي در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراين در وضعيت اخير دعوايي تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر يا مالك به تنظيم اجاره‌نامه رسمي طرح مي‌شود.