حقوقی  حقوق شهروندی  حقوق آپارتمان  قوانین کیفری 
بازدید: 34

مجازات خرید و فروش متادون چیست؟

11 روز پیش | 14:03، 1396-07-17

مجازات خرید و فروش متادون چیست؟

پاسخ:

بر اساس اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1389 خرید، فروش، توزیع، تولید، ساخت، مصرف و نگهداری متادون جرم و با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد، مرتکب به مجازات حبس، جزای نقدی و شلاق محکوم خواهد شد و حتی در مواردی مجازات مرتکب اعدام و مصادره اموال نیز خواهد بود