حقوقی  قوانین کیفری 
بازدید: 1965

چه زمانی شاهد برای شهادت دروغ خود مجازات می شود؟

11 روز پیش | 12:24، 1396-07-20

چه زمانی شاهد برای شهادت دروغ خود مجازات می شود؟

پاسخ:

مجازات جرم شهادت دروغ زمانی متصور است که ادای شهادت در دادگاه صالح و نزد مقامات رسمی انجام شود. با توجه به اطلاق و عموم ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، مقام‌های رسمی‌ اختصاص به مقامات قضایی ندارد و به این ترتیب اگر کسی مثلاً در اداره ثبت احوال به دروغ شهادت دهد که فلان شخص صاحب فرزندی شده است و این شهادت، باعث صدور شناسنامه شود. شهادت این فرد مشمول ماده ۶۵۴ می‌شود. این شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی‌که بر اساس شهادت دروغ صادر شود بلا اثر می‌شود.