حقوقی  قوانین کیفری 
بازدید: 265

آیا کسی که غیر عمدی شهادت دروغ می دهد مجرم است؟

11 روز پیش | 09:53، 1396-07-19

آیا کسی که غیر عمدی شهادت دروغ می دهد مجرم است؟

پاسخ:

شهادت دروغ به این معناست که شخصی شهادتی برخلاف واقعیت و حقیقت ارائه دهد. به عبارت دیگر وقتی فرد خلاف آنچه دیده است نزد دادگاه و مقامات رسمی اطلاع‌رسانی کند شهادت دروغ داده است. این جرم از جرایم عمدی است و از این رو نمی‌توان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان اکاذیب در قالب شهادت کرده است، مشمول جرم شهادت دروغ دانست.