حقوقی  معاملات  چک 
بازدید: 1237

اقدامات پس از صدور دستور عدم پرداخت چک

13 روز پیش | 10:05، 1396-07-16

ببخشيد اگر دونفر با هم شريك باشند و شريك چك امضا شده من را ك جهت استفاده در فروشگاه بوده خرج كرده باشد در معامله اي ك بنده اطلاع نداشته ام و اكنون ك يكسال از جدايي ما ميگذرد شخصي ك چك من را از قبل داشته اقدام كرده است و من هم اطلاعي نداشتم واكنون متوجه شدم در ضمن چند مورد از اين چك ميباشد ك تعدادي از چك ها رو حتي امضا من جعل شده است و بعضي فقط امضا من هست درضمن شريك بنده برادرم ميباشد وايا براي دادگاه قابل قبول ميباشد ك اكنون شكايت كنم باتشكر

پاسخ:

نسبت به چکهای که امضا کرده اید دعوای جلب ثالث و نسبت به چکهای که امضا ندارید اعمال ماده 14 قانون صدور چک و بعد شکایت کیفری جعل مطرح نمایید.
مطابق ماده موصوف:
صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر‌گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده).
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره ۲- دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.