حقوقی  حقوق شهروندی 
بازدید: 955

حق حبس در معاملات

13 روز پیش | 08:06، 1396-07-15

حق حبس چیست

پاسخ:

در عقود معاوضی از جمله بیع در صورتى که یکى از طرفین معامله تعهد خود را انجام ندهد، طرف دیگر می‌تواند از انجام تعهد خود امتناع نماید که در فقه و حقوق، از آن به حق حبس تعبیر شده است.