حقوقی  حقوق شهروندی  حقوق آپارتمان 
بازدید: 654

درصورتی‌که بین ساکنان مجتمع اختلافی در مورد نگهداری حیوانات در آپارتمان به وجود بیاید راه‌حل چیست؟

15 روز پیش | 21:01، 1396-07-14

درصورتی‌که بین ساکنان مجتمع اختلافی در مورد نگهداری حیوانات در آپارتمان به وجود بیاید راه‌حل چیست؟ 

پاسخ:

درصورتی‌که بين ساكنان مجتمع اختلاف باشد بهترين راه‌حل رجوع به قوانين موجود در اساسنامه هیئت‌مدیره مجتمع است و راه‌حل ديگر کسب نظر اكثريت ساكنان ساختمان است. به این شکل که اگر شخص مرغ یا پرنده ای داشته باشد که باعث ایجاد بیماری نیوکاسل شود و یا سگی داشته باشد که گاه‌وبیگاه پارس می‌کند و موجبات آزار همسایه‌های دیگر را فراهم می‌کند  اول مدیر به وی تذکر می‌دهد و اگر تذکر مدیر و اخطارها اثرگذار نبود ، طرح شكايت به مراجع قضایی راه‌حلی است که سودمند خواهد بود.