حقوقی  قوانین کیفری 
بازدید: 3483

حقوق شهروندی و تفتیش و بازرسی خودروها بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی

15 روز پیش | 21:00، 1396-07-14

آیا بازرسی خودروها قانونی است؟

پاسخ:

برخی از ضابطین اعم از نیروهای انتظامی، بسیج و… در موضوعات و چهارچوب وظایف قانونی خود انجام وظیفه می نمایند. یکی از اقدامات نیروهای مذکور تفتیش و بازرسی خودروها در زمان و مکانهای گوناگون می باشد. به همین منظور یکی از سؤالاتی که همواره توسط ضابطین، مسئولین مربوط و بازرسی شوندگان با ادبیات متفاوت ولی با ماهیت واحد مطرح می گردد، چگونگی تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی می باشد. برای شفاف شدن موضوع مناسب است یکی از سؤالاتی که در همین ارتباط مکرر مطرح شده است، در ادامه مرور کنیم:
« در پی ماموریت های پلیس و بسیج و اقدام برای انجام تور ایست و بازرسی بعضا این نیروها با افراد و اتومبیل های مشکوک مواجه می شوند که اساسا نیازمند تفتیش اتومبیل و بازرسی افراد یاد شده می باشند. این در صورتی است که بعضی از افراد تصور می نمایند که اتومبیل حریم شخصی آنهاست و از تفتیش خودروی خود ممانعت به عمل می آورند و مدعی هستند که نیاز به حکم قضایی خاص می باشد…»
و در ادامه تقاضا داشته اند که مراجع ذیربط در این خصوص پاسخ داده و اظهار نظر صریح نمایند. نمونه این سئوالات در گذشته نیز از سوی ضابطین عام (نیروی انتظامی) و ضابطین خاص از جمله بسیج انجام شده است. در پاسخ به سوالات فوق و سئوالات مشابه با توجه به قوانین موجود باید اظهار داشت: الف: بر اساس ماده ۱ قانون حمایت از بسیج مصوب ۶/۱۰/۱۳۷۱ و آیین نامه اجرایی فوق الذکر، نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مجاز است همانند ضابطین قوه قضاییه هنگام برخورد با جرایم مشهود اقدامات لازم را به عمل آورند.
بدیهی است از آنجا که اتومبیل اشخاص حریم شخصی شهروندان محسوب می گردد، توقف و بازرسی آنها نیازمند رعایت اصول قانونی است.

 بنابراین اقدامات مذکورمی باید با توجه به موارد زیر انجام گیرد :
۱- جرم مشهود باشد (۲) ؛ به عبارت دیگر برای توقف و بازرسی خودرو باید جرم مشهودی به وقوع پیوسته و حداقل شامل یکی از ویژگی های مندرج در ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری باشد .
۲- ضابطین مربوط حضور نداشته باشند و یا دسترسی آنان میسر نباشد.
۳- ضابطین مربوط اقدام به موقع در برخورد با جرم مذکور را به عمل نیاورده باشند.
ب: در غیر از موارد فوق الذکر توقف و بازرسی اتومبیل اشخاص در ایست و بازرسی ها نیازمند مصوبات قانونی زیر است :
۱ – مصوبات شورای امنیت کشور (شاک) در خصوص نقاط ایست و بازرسی.
۲- مصوبات شورای تامین استان یا شهرستان.
۳- حکم دادستان بطور خاص.
ج: نکته مهم اینکه ضابطین حتما باید آموزش لازم را دیده باشند این امر در سازمان پلیس در قالب پلیس های تخصصی انجام می شود.