حقوقی  حقوق شهروندی  خانواده  مهریه 
بازدید: 3777

داشتن پول نقد در حساب بانکی را میتوان توقیف کرد؟

21 روز پیش | 11:07، 1396-07-08

سلام
آیا داشتن پول نقد در حساب بانکی( به هر مبلغی ) زوج می تواند نسبت به آن حساب بانکی تقاضای تامین خواسته بنماید و حساب بانکی را مسدود و به نفع خودبابت مهریه بلوکه نماید
با تشکر

پاسخ:

بله زوجه میتواند بابت مهریه و نفقه و ... ضمن معرفی حساب بانکی ایشان از طریق دادگاه برای توقیف آن اقدام نماید.