حقوقی  خانواده  مهریه 
بازدید: 1675

چگونه می توان از توقیف اموال بابت پرداخت مهریه جلوگیری نمود؟

21 روز پیش | 11:09، 1396-07-08

راه حل پیشنهادی شما جهت جلوگیری از توقیف اموال بابت پرداخت مهریه چیست ؟

پاسخ:

قادر به  راهنمایی شما جهت جلوگیری از توقیف اموال نمیباشم به دلیل اینکه مهریه حق قانونی زوجه میباشد و باید پرداخت گردد و در صورت فرار از دین مجازات حبس را در پی خواهد داشت.