حقوقی  حقوق شهروندی  قوانین کیفری 
بازدید: 5560

آیا پلیس حق ورود به منزل را دارد؟

21 روز پیش | 00:16، 1396-07-12

من چندین مورد سوال را در سایت شما مطالعه کردم ولی چند مورد تناقض در آن ها دیدم که لینک ۳ مورد آنها بصورت زیر میباشد.

بطوریکه در یکجا ذکر شده پلیس به دلیل حضور دختر نمي‌تواند حکم ورود به منزل شخصی بگیرد و در جای دیگر ذکر شده در صورت شکایت میتواند وارد منزل شود

پاسخ:

مخاطب محترم و گرامی عنایت داشته باشید که پلیس بدون حکم حق ورود به منزل را ندارد و در صورت ورود می توان در دادسرای محل وقوع جرم طرح شکایت کرد.