حقوقی  حقوق شهروندی  قوانین کیفری  خیانت در امانت 
بازدید: 142

اگر امانتی را پذیرفتید مراقب باشید!

26 روز پیش | 09:02، 1396-07-02

در اختلافی بین دو شخص و با اصرار یکی از خصوم، میانجیگری کردم و آنان صلح کردند و پیش بنده، چند فقره چک به رهن(این در اصطلاح فقه است) گذاشتند و قرار شد که وقتی طرف بدهی را پرداخت به وی تحویل دهم حالا بعد گرفتن طلب خود، طلبکار از بنده تقاضا کرد که چکها را تحویل وی دهم و بنده گفتم که باید طرفین حضور داشته باشید.
و این شخص به دادگاه شکایت کرده است که بنده خیانت در امانت کرده ام و وکیل گرفته است.
بنده این را بازی با ابروی خود میدانم.
ممنون میشوم، راهنمایی کنید.
آیا این شخص چنین حقی دارد؟
آیا بدون حضور طرفین، یکی از خصوم میتواند، رهن یا ودیعه هرچی که اسمش هست را از بنده تقاضا کند؟
 

پاسخ:

این امر بستگی به توافق ابتدایی طرفین دارد. مثلا بگویند امین، زمانی چک ها را می تواند رد نماید که هر دو طرف حضور داشته باشند. دراینصورت اگر امین خلاف این امر انجام دهد، مسئول خواهد بود.