حقوقی  حقوق شهروندی 
بازدید: 2989

بدون خواندن متنی را امضا نکنید

1 ماه پیش | 11:11، 1396-07-01

سلام من یک نامه را امضا زدم الان از اگهی منو خاستن منظور نامه را نفهمیدم الان می تونم امضام رو پس بگیرم

پاسخ:

ینی شما بدون خواندن نامه امضا کردید؟! بستگی داره زیر چه نامهی رو امضا کردید.اما اگر مظمون نامه علیه شما باشه یا یک نوع اقرار باشه خیر نمیتونید پس بگیرید
عادت کنید بدون خواندن امضا نکند