حقوقی  قانون کار 
بازدید: 218

آیا کارگر می تواند حقوق خود را از کارفرما بگیرد؟

1 ماه پیش | 11:28، 1396-07-01

مطالبه حقوق معوقه توسط کارگر از کارفرما چگونه میباشد؟

پاسخ:

همسرتان میتوانند به اداره ی کار محل وقوع کارگاه مراجعه کرده و از کارفرمای خود شکایت نمایند.لذا ابتدا باید ثابت نمایند که در آن محل کار کرده اند.سپس در  صورتیکه کارفرما همسرتان را بیمه نکرده باشند باید علاوه بر پرداخت بیمه ی مدت اشتغال جریمه ی های شرکت بیمه را پرداخت نمایند لذا بعد از آن میتوانند حقوق و سنوات این مدت را هم از کار فرما مطالبه کند.