حقوقی  حقوق شهروندی  معاملات  چک 
بازدید: 71

آیا حواله های موسسات مالی چک محسوب می شوند؟

1 ماه پیش | 07:24، 1396-06-25

سلام ایا با حواله چکهای موسسه ی ...  که روی انها نوشته شده شامل قانون چک نمی باشند می شود حساب مدیر عامل شرکت را بست

پاسخ:

درست است که چنین اسنادی مشمول قانون صدور چک نمی باشند اما این امر به معنای این نمی باشد که نتوان اقدام قانونی در راستای مطالبه وجه آن و سایر امتیازات قانونی از جمله جلب و توقیف اموال بهره مند گردید.