حقوقی  حقوق شهروندی  قوانین کیفری 
بازدید: 1261

هرگونه تخریب بدون حکم قضایی ممنوع است

1 ماه پیش | 11:11، 1396-06-21

با سلام. ایا سازمان مسکن میتواند داخل زمین کشاورزی سند دار. حصار بلوکی گذاشته برای گود برداریِ استخر را تخریب کند؟

پاسخ:

هر گونه تخریب باید بر اساس حکم قضایی صورت بگیرد.