حقوقی  خانواده  مهریه 
بازدید: 115

آیا بعد از فوت زوجه وراث می‌توانند مهریه وی را از زوج مطالبه کنند؟‏

1 ماه پیش | 08:50، 1396-06-20

آیا بعد از فوت زوجه وراث می‌توانند مهریه وی را از زوج مطالبه کنند؟‏

پاسخ:

بله، بر اساس قانون ذی نفع می تواند مهریه را هر زمان که بخواهد مطالبه نماید، هرچند که زوجه فوت شده باشد. یعنی در صورتیکه زوجه در قید حیات نباشد حق مطالبه مهریه مانند هر حق مالی دیگر به وراث وی منتقل خواهد شد و وراث می توانند به قائم مقامی از وی مهریه را از زوج مطالبه کنند. ‏

 

این در حالی است که زوج نمی‌تواند از تادیه مهریه زوجه متوفای خود به ورثه وی به هر بهانه‌ای امتناع کند. مگر آنکه مهریه به سببی از اسباب قانونی مانند بخشش آن توسط زوجه یا دریافت آن پیش از فوت، وجود نداشته باشد. بنابراین باید گفت که دین ناشی از مهریه از جمله دیون ممتاز است و حتی در صورت وجود دیون متعدد زوج یا حتی فوت وی، باز هم تادیه مهریه زوجه بر سایر دیون مقدم است. ‏

از این رو وراث زوجه با تنظیم دادخواست مطالبه طلب(مهریه زوجه متوفی)، به نسبت سهم الارث خود به طرفیت زوج، حقوق قانونی زوجه متوفی را مطالبه می‌نمایند.

 

گفتنی است که ورثه زوجه باید مدارکی همچون گواهی حصر وراثت و عقدنامه زوجه را نیز به پیوست دادخواست خود، تقدیم دادگاه کنند.