حقوقی  حقوق شهروندی  خانواده  طلاق توافقی  طلاق 
بازدید: 2097

در صورتیکه زن وکالت در طلاق داشته باشد٬ آیا میتواند از شرط تنصیف دارایی هم بهره مند شود؟

3 ماه پیش | 08:03، 1396-04-24

در صورتیکه زن وکالت در طلاق داشته باشد آیا میتواند از شرط تنصیف دارایی هم بهره مند شود؟

پاسخ:

خیر٬ شرط تنصیف دارایی در صورتی اجرا خواهد شد که طلاق از طرف مرد باشد.