حقوقی  حقوق شهروندی  خانواده  طلاق توافقی  طلاق 
بازدید: 828

آیا در طلاق توافقی مرد میتواند مبلغی را از زن در ازای طلاق دریافت کند؟

18 ساعت پیش | 08:06، 1396-04-24

آیا در طلاق توافقی مرد میتواند مبلغی را از زن در ازای طلاق دریافت کند؟

پاسخ:

در طلاق توافقی همه چیز به توافق میان زن و مرد بستگی دارد و این شرط نیز صحیح و قابل اجرا میباشد.