حقوقی  حقوق شهروندی  خانواده  طلاق 
بازدید: 1617

من یک شوهر 32 ساله هستم. اگر بخواهم همسرم را طلاق بدهم چیکار باید انجام دهم؟

3 ماه پیش | 08:07، 1396-04-24

من یک شوهر 32 ساله هستم. اگر بخواهم همسرم را طلاق بدهم چیکار باید انجام دهم؟

پاسخ:

مرد حق طلاق خواهد داشت و میتوانید بعد از پرداخت حقوق همسر خود، برای طلاق ایشان اقدام کنید.