حقوقی  حقوق شهروندی  قوانین کیفری 
بازدید: 642

حمل مواد مخدر که متعلق به دیگری است مجازات دارد؟

3 ماه پیش | 02:40، 1396-04-23

حمل مواد مخدر که متعلق به دیگری است مجازات دارد؟

پاسخ:

مستحضر باشید که مجازات در نظر گرفته شده بر اساس نوع جرم ارتکابی از شدیدترین مجازات یعنی اعدام و مصادره اموال تا مجازات خفیف تر آن یعنی شلاق و حبس و در نهایت جزای نقدی در نظر گرفته شده است و سوء پیشینه در نظر گرقته شده برای یکی از این مجازات ها در صورتیکه جزء مجازات حبس و یا شلاق درجه یک تا 5 باشد بین 2سال تا 7سال خواهد بود و مجازات کمتر از آن نیز در سجل کیفری فرد ثبت خواهد شد.