حقوقی  حقوق شهروندی 
بازدید: 89

اگر احداث دیوار و تصرف غیر قانونی باشد تخریب خواهد شد؟

3 روز پیش | 13:04، 1396-04-22

سلام هیات منزل منو ۱۰۰ متر تسرف کردن شکایت کردم شاهد بردم گفتن درحضور ما ۴۰۰ متر خریده شاهد گفتم اعلان رفتم باسپرس گفت فرستادم کارشناس راه قانونی پس گرفتن زمین تسرفی همینه و ترف من به دادگاه نیامده به اختار دادگاه توجهی نمیده و برای ۴۰۰ متره من کارشناس میا ودیوار راهم خراب میکنه؟

پاسخ:

بله در صورتیکه تصرف عدوانی صورت گرفته باشد بعد از صدور حکم قطعی تخریب خواهد شد.