حقوقی  حقوق شهروندی 
بازدید: 604

گرفتن دستور فروش فوری از طریق دادگاه چگونه میباشد؟

3 ماه پیش | 13:05، 1396-04-22

سلام یک سند شش دانگ که یک دانگ ان توسط چهار برادر بخشیده شده و یکی از برادرا نبخشیده ایا میشه فروخت به همون صورت چیکار باید کنیم کسی نتونه سندو جعل و یا بشکنه

پاسخ:

در صورتیکه ملکی که سند شش دانگ دارد به صورت مشاعی میان چند شریک باشد و یکی از شرکا قصد فروش نداشته باشد شرکای دیگر میتوانند از دادگاه دستور فروش ملک مشاعی را بگیرند.