حقوقی  خانواده  مهریه 
بازدید: 194

اگر زن مهریه خود را در حضور ریش سفید بخشیده باشد میتواند مجددا مطالبه کند؟

4 ماه پیش | 08:52، 1396-04-21

لام و خسته نباشید . زنی بعد از فوت شوهرش مهریه اش را به صورت کتبی درحضور ریش سفید ها و طرفین شوهر بخشیده و حالا می خواهد بگیرد .یعنی مهریه یک باب خانه است که به وارثش یعنی دختر متوفی رسیده است . آیا زن می تواند از دادگاه درخواست دریافت مهریه اش را بنماید ؟ باتشکر

پاسخ:

بله زن میتواند به دلیل اینکه مهریه ابراء نشده است برای مطالبه مهریه خود اقدام کند.