حقوقی  حقوق شهروندی 
بازدید: 2849

با موسسات بانکی که این روزها مشکل ساز شده اند چه اقدام قانونی انجام دهیم؟

3 ماه پیش | 08:36، 1396-04-20

سلام در یکی از موسسات بانکی پول دارم مدت 15 روز است که بدلیل بروز مشکلاتی در بانک (اخذ مجوز از بانک مرکزی) از پرداخت وجه به سپرده گذاران خودداری میکند اینجانب چه اقدامی برای دریافت سپرده ام میتوانم انجام دهم با تشکر

پاسخ:

صرفنظر از اینکه شما می توانید نسبت به تقدیم دادخواست مطالبه وجه یا طلب خویش اقدام نمائید ، پیشنهاد می شود صبر و حوصله بیشتری در دریافت مسالمت آمیز طلب خویش داشته باشید