حقوقی  حقوق شهروندی  خانواده  مهریه 
بازدید: 275

امکان اقساط مهریه سه شمش طلا

3 ماه پیش | 08:49، 1396-04-20

من با خانمم عقد کردیم ولی هنوز عروسی نگرفته ایم وبه سر خونه نرفتیم.با خانمم مشکل دارم وایشان مهریه را مطالبه نموده که 3عدد شمش طلا می باشد می خواهم بدانم اگر نصفه مهریه را نقد بدهم وبقیه را اقساط امکان پذیر است؟
وتحت هیچ شرایطی نمی خواهم زنم را طلاق بدهم ایا می توانم زنم را به خانه ام ببرم محل زندگی ابرومندی دارم؟
 

پاسخ:

شما می توانید پس از صدور حکم قطعی مهریه دادخواست اعسار یا تقسیط مهریه را به شعبه صادرکننده رای تقدیم و شرایط و توانایی پرداخت خویش را به دادگاه اعلام کنید ، مسلماً دادگاه بر اساس شرایط و استطاعت مالی شما و حسب استشهادیه ، شهادت شهود و دفاعیات طرف و عنداللزوم استعلامات مربوطه رای منصفانه ای صادر خواهد نمود.
و صدور حکم تمکین زوجه نیز منوط به طرح دعوی مربوطه و تامین مسکن و امکانات زندگی مشترک از ناحیه شما و عدم استناد زوجه به حق حبس خویش می باشد  .
قانون‌گذار در ماده «1085» قانون مدنی می‌گوید: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفى که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر این‌که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».

 موارد مرتبط در دانشنامه: