حقوقی  حقوق شهروندی  معاملات  اجاره 
بازدید: 759

اگر مستاجر ملک اجاره ای را تخلیه نکند چگونه باید ملک را تخلیه کنیم؟

3 ماه پیش | 08:08، 1396-04-19

اگر مستاجر ملک اجاره ای را تخلیه نکند٬ چگونه باید مالک بتواند ملک را تخلیه کند؟

پاسخ:

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در پایان قرارداد اجاره ممکن است، پیش بیاید تخلیه نکردن ملک توسط مستاجر است. قانون در این خصوص برای موجر چاره‌ای اندیشیده که حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پاگذاشته، بگیرد.

اجاره یک قرارداد موقت است. تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می‌شود و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد این قرارداد اعتبار نخواهد داشت.