حقوقی  حقوق شهروندی  معاملات  چک 
بازدید: 2844

اگر وعده دار بودن چک ثابت نشود صادرکننده به زندان می رود

4 ماه پیش | 08:08، 1396-04-19

آیا اگر وعده دار بودن چک ثابت نشود صادرکننده به زندان می رود؟

پاسخ:

صدور چک بدون وعده، بسیار کم پیش میاید و حتی بسیاری از چک‌هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می‌شوند، در واقع چک‌های وعده دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده‌دار (مدت دار) صادر شده است نیستند