حقوقی  خانواده  طلاق 
بازدید: 3198

طلاق زن از همسرش با دادن مال به همسر

3 ماه پیش | 09:40، 1396-04-18

شوهرم گفته برای طلاق باید ۲۰ میلیون به او بدهم! چیکار کنم؟

پاسخ:

در این طلاق زن باید مالی را به مرد بذل کند تا در ازای آن طلاق حاصل شود «البته این موضوع در اصطلاح عامه مردم به مهرم حلال جونم آزاد معروف است» که در این زمینه غیر از مهریه زوجه اموال دیگری نیز می‌توان رد و بدل کرد.