حقوقی  حقوق شهروندی  معاملات  چک 
بازدید: 4106

اگر چکی گرفتیم که پول نشد چه راه هایی برای مطالبه داریم؟

3 ماه پیش | 09:42، 1396-04-18

اگر چکی گرفتیم که پول نشد چه راه هایی برای مطالبه داریم؟

پاسخ:

اما وقتی قراردادی منعقد می‌شود، همیشه این تردید وجود دارد که شاید متعهد به قول خود وفا نکند یا در انجام تعهد تاخیر داشته باشد برای پیگیری چکی که پرداخت نشده است چندین راه از جمله طرح شکایت کیفری علیه صادرکننده چک  و اقامه دعوا در دادگاه حقوقی در قانون پیش‎بینی شده است اما یکی از راه‎های ساده مسئولیت امضاکنندگان چک در این زمینه است.