حقوقی  حقوق شهروندی  معاملات  چک 
بازدید: 9282

هنگام پر کردن چک به چه نکاتی باید توجه داشته باشید؟

3 ماه پیش | 09:43، 1396-04-18

هنگام پر کردن چک به چه نکاتی باید توجه داشته باشید؟

چک 
پاسخ:

در چک باید محل و تاریخ صدور(ناظر به ذکر روز،ماه و سال است که مطابق قانون صدور چک می تواند وعده دار باشد) قید شده و به امضای صادرکننده (اثر انگشت در حکم امضا) برسد و مبلغ قابل پرداخت نیز باید مشخص باشد.