حقوقی  حقوق شهروندی  خانواده 
بازدید: 272

آیا مرد می تواند جهیزیه را پس بگیرد؟

4 ماه پیش | 08:55، 1396-04-20

آیا مرد می تواند جهیزیه را پس بگیرد؟

پاسخ:

در بعضی مناطق، همه وسایل جیزیه توسط مرد خریداری می‌شود و در برخی مناطق نیز تهیه اقلام بزرگ جهیزیه با وی خواهد بود همچنین در برخی شهرهای دیگر، زن همه وسایل را خریداری می‌کند و همین موضوع، ملاک پس گرفتن اموال است.