حقوقی  حقوق شهروندی  خانواده 
بازدید: 7366

آیا جهیزیه زن بعد از فوتش به همسرش به ارث می رسد؟

3 ماه پیش | 08:56، 1396-04-20

آیا جهیزیه زن به ارث می رسد؟

پاسخ:

مطابق قانون، جهیزیه متعلق به زوجه است و در صورت فوت وی، اموالی که از او بر جا می‌ماند به میزان سهم‌الارث به ورثه تعلق می‌گیرد. اگر زوج و زوجه صاحب فرزند باشند، یک چهارم اموال به مرد به ارث می‌رسد و اگر صاحب فرزندی نباشند، یک دوم اموال به مرد به ارث رسیده و بقیه اموال میان سایر وراث تقسیم می‌شود.