حقوقی  حقوق شهروندی  خانواده  نفقه  مهریه 
بازدید: 219

مطالبه مهریه و نفقه و اعسار مرد و وثیقه گداشتن برای زندان نرفتن!

4 ماه پیش | 08:04، 1396-04-17

سلام مهریه ونفقه به مبلغ ۲۳ملیون تومان بدهکارم و درخواست اعصار کردم وبه قید سند ازادم می خواهم سند را به فیش حقوقی تبدیل کنم امکان پذیر میباشد یاخیر؟

پاسخ:

حسب تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ، این امر به تشخیص دادگاه واگذار شده است