حقوقی  خانواده  مهریه 
بازدید: 1083

در صورتیکه زن رابطه نامشروع انجام داده باشد مهریه به او تعلق میگیرد؟

4 ماه پیش | 08:40، 1396-04-13

در صورتیکه زن رابطه نامشروع انجام داده باشد مهریه به او تعلق میگیرد؟

پاسخ:

بله تحت هر شرایطی مهریه به ایشان تعلق میگیرد.